Belangengroep Nauerna

De vereniging Belangengroep Nauerna telt circa 95% van de inwoners van Nauerna tot haar leden en handelt ingevolge artikel 2 van haar statuten, dat luidt:

  1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in en om Nauerna
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    • het beoordelen van plannen en voorstellen van het gemeentebestuur, het zo nodig zelf doen van voorstellen en het plegen van overleg daarover met en het geven van voorlichting aan het gemeentebestuur en andere organisaties binnen en buiten de gemeente Zaanstad;
    • het voeren van overleg over bedreigingen en verbeteringen van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu;
    • het organiseren van evenementen.

LID WORDEN

De contributie bedraagt € 7,50 per jaar voor de eerste van een huishouden en € 5,00 per jaar voor de partner.

Aanmelden kan door het machtigingsformulier in te vullen.

Klik hier voor het inschrijf/machtigingsformulier.