Mediation

Medio 2012 is er een mediationtraject in gang gezet om te proberen het al 5 jaar lopende conflict tussen bewoners van Nauerna en de (semi)overheid op te lossen.

In feite had de gemeenteraad van Zaanstad de wethouder opdracht gegeven om in overleg te gaan met de bewoners van Nauerna. Dat werd door de bewoners als een positief teken gezien, omdat sinds 2006 alleen de rechterlijke weg kon worden bewandeld.

Er is na onderzoek naar een geschikte neutrale begeleider een mediator-koppel gekozen waar alle partijen vertrouwen in hadden, te weten Linda Reijerkerk en Juliet de Barbanson.

De mediation-gesprekken zijn juli 2012 gestart, waarbij Zaanstad, Amsterdam, Noord-Holland en Afvalzorg samen met de bewoners bekeken of er een oplossing gevonden kon worden rond de toekomst van de Nauernasche polder. Om het mediationproces succesvol te laten verlopen is er afgesproken dat er tijdens en na dit traject geen mededelingen over de inhoud of onderhandelingen naar buiten gebracht zouden worden.

De mediation heeft uiteindelijk ruim een jaar geduurd, waarbij het zeer complexe conflict met grote tegengestelde belangen en niet te ontkennen aanwezig wantrouwen in enkele tientallen sessies werd besproken. Het resultaat was een overeenkomst tussen alle partijen die op 4 juni 2013 werd getekend door alle vertegenwoordigers. Hierna dienden ook nog alle achterbannen te worden geraadpleegd, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een positief afgeronde mediation-overeenkomst.