Park Hoogtij

Aankoop grond in hoogtij voor park

Volgens de overeenkomst gaat de gemeente 5 tot 6 ha bedrijventerrein aankopen. Dit gebied zal samen met de naastgelegen groene bufferzone en de weidestrook langs Zijkanaal D worden ingericht tot recreatie- en natuurgebied. Vanwege de mooie bosschages wil BGN graag het terrein van de voormalige Johannahoeve bij het park hebben. Dat is gelukt! Door minder grond aan te kopen dan 6 ha kan het dan beschikbaar komende bedrag gebruikt worden voor investeringen waarvoor onvoldoende budget in de overeenkomst was opgenomen.

De begrenzing van dit park is in oktober 2014 gezamenlijk vastgesteld door de gemeente en BGN. Landschap Noord-Holland gaat samen met BGN en de gemeente een inrichtingsplan opstellen. Over de vormen van recreatie en natuur gaat dit jaar overleg worden gestart. De visie is een afwisseling van water en droge grond te creëren. De toekomstige gebouwen op het bedrijventerrein zullen zo veel mogelijk met bosschages worden afgeschermd.