Veilig recreëren

Er is een afspraak gemaakt dat er in opdracht van de Belangengroep Nauerna een onderzoek wordt uitgevoerd naar het veilig kunnen recreëren op de vuilstort.

Dat vindt plaats in 3 etappes gelijk aan de fasering van de aanleg van het Park Nauerna.

In maart 2015 is het rapport uitgebracht behorende bij het eerste onderzoek dat gekoppeld is aan de aanleg van de eerste fase van Park Nauerna, waaruit blijkt dat er veilig gerecreëerd kan worden mits er goed beheer plaatsvindt. (klik hier voor persbericht)

Meer detail: Over het recreëren op de stortplaats zonder dat een dichte eindafwerking is toegepast is krachtens de Overeenkomst Nauerna een geregeld overleg begonnen. BGN heeft daartoe de bodemdeskundige Theo Edelman ingeschakeld. In het voorjaar van 2014 is een onderzoeksopdracht opgesteld voor een onafhankelijk bureau, dat vervolgens is gekozen na beoordeling van 3 offertes. Na het opstellen van een onderzoeksplan in de zomer hebben in oktober en november 2014 metingen plaatsgevonden op de locatie van het park. De kwaliteit van de lucht boven het park is daarbij gemeten. De conclusie van het eindrapport is dat recreëren op park Nauerna geen schadelijke invloed op de gezondheid heeft, mits een goed beheer van het park wordt gevoerd. Klik hier voor het rapport.