Verkeer

verkeersproject gemeente zaanstad

De gemeente heeft volgens afspraken in de Overeenkomst Nauerna een project uitgevoerd om de verkeerssituatie in Nauerna te verbeteren. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de werkgroep verkeer, waarbij de wensen (o.a. brede rode fietsstroken, snelheidreducering) zijn besproken. Zaanstad heeft wegdelen van het waterschap HHNK in 2016 overgenomen, plantekeningen uitgewerkt en met de bewoners besproken, waarna de plannen vervolgens zijn gerealiseerd in het najaar van 2017.