Verkeer

verkeersproject gemeente zaanstad

De gemeente heeft volgens afspraken in de Overeenkomst Nauerna een project uitgevoerd om de verkeerssituatie in Nauerna te verbeteren. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de werkgroep verkeer, waarbij de wensen (o.a. brede rode fietsstroken, snelheidreducering) zijn besproken. Zaanstad heeft wegdelen van het waterschap HHNK in 2016 overgenomen, plantekeningen uitgewerkt, waarna de plannen vervolgens zijn gerealiseerd in het najaar van 2017.

Helaas is de planvorming met chicanes niet goed uitgedacht, waardoor er vele ongelukken zijn gebeurd. Aan de gemeente is verzocht om verbeteringen. Dat werd in eerste instantie niet opgepakt. BGN heeft een enquête onder de bewoners gehouden, een publieksvriendelijke verkeersactie georganiseerd en Veilig Verkeer Nederland een onderzoek laten uitvoeren. Vervolgens heeft de gemeente in oktober 2022 de chicanes weggehaald en vervangen door drempels en de bocht Zaandammerweg-Nauerna breder gemaakt.  Er zal nu geanalyseerd worden of deze aanpassingen het beoogde effect hebben.