Park Nauerna

Het Park Nauerna Fase 1 is op 27 juni 2015 feestelijk geopend.

echter ... Op advies van de GGD heeft gemeente Zaanstad op 8-3-2019 Afvalzorg verzocht park Nauerna voor onbepaalde tijd te sluiten. Aanleiding hiervoor was aanvullend onderzoek naar veilig recreëren

het park is nog steeds gesloten. gemeente zaanstad heeft het bestemmingsplan aangepast met de voorwaarde erin opgenomen dat er een folie moet worden aangebracht. afvalzorg weigert dat uit te voeren, waardoor de bewoners de dupe zijn. 

 

---

 

hieronder bevindt zich de tekst van voor 8-3-2019

Er is het voorafgaande jaar achter de schermen hard gewerkt om het Park Nauerna voor te bereiden, waarbij de volgende stappen zijn doorlopen. 

1. Bepaling van de vorm van de heuvels in de Nauernasche Polder

BGN en Afvalzorg hebben in goed overleg HB Adviesbureau opdracht gegeven de vorm van het toekomstige recreatie/natuurpark in de Nauernasche Polder te ontwerpen waarin de 2 miljoen m³, die Afvalzorg tot 1 april 2022 nog kan storten, zal zijn verwerkt. De landschapsarchitect van HB heeft samen met BGN een plan gemaakt met twee forse heuvels en een vallei ertussen. Op deze wijze kan een veelzijdig, boeiend landschap ontstaan. De heuvels zullen vanuit de meeste plaatsen in Nauerna niet te zien zijn, vanwege de lange, vlakke hellingen van noord naar zuid. Zo halen wij uit het nadeel van extra te dulden stort een voordeel: om dit heuvellandschap mogelijk te maken is het te storten volume hard nodig. In maart 2014 is dit plan met hoogtecontouren overeengekomen. In het najaar zijn de ecoloog en de landschapsarchitect van Landschap Noord-Holland gaan deelnemen aan de planontwikkeling. Nu zijn de beide landschapsarchitecten in overleg met BGN, Afvalzorg en gemeente bezig met het opstellen van een inrichtingsplan. Het park zal in drie fasen worden ingericht en opgeleverd, de eerste fase is in 2015 inmiddels opgeleverd, de tweede fase zal in 2018 en de derde fase zo spoedig mogelijk na einde stortactiviteiten op 1 april 2022 worden ingericht en opgeleverd.

2. Eerste en latere fasen van Park Nauerna

De eerste fase van het park ligt aan de noordzijde, tegenover Nauerna. In hoofdlijnen is de inrichting vrijwel klaar, met paden en prille bomen- en struikengroepen. Verdere inrichting zal gebeuren in samenwerking met Belangengroep Nauerna. De opening van het Park Nauerna heeft op 27 juni 2015 plaatsgevonden, met een groot feest.

3. Brug over de Spuisloot

De brug die in 1994 door de gemeente en Afvalzorg aan Nauerna is toegezegd zal begin 2016 worden geplaatst. De brug van 40 meter lang zal iets noordelijk van de bocht van de dijk komen te liggen. Ook deze planontwikkeling heeft een jaartje moeten wachten. Over het slootje direct langs het park komt een klein bruggetje. Tussen de bruggen zal een pad gelegd moeten worden op de weidegrond. Met Rijkswaterstaat, de pachter familie Boekel en het Hoogheemraadschap moeten hierover afspraken worden gemaakt.

4. Veilig recreëren op de eerste fase Park Nauerna

Over het recreëren op de stortplaats zonder dat een dichte eindafwerking is toegepast is krachtens de Overeenkomst Nauerna een geregeld overleg begonnen. BGN heeft daartoe de bodemdeskundige Theo Edelman ingeschakeld op kosten van Afvalzorg. In het voorjaar van 2014 is een onderzoeksopdracht opgesteld voor een onafhankelijk bureau, dat vervolgens is gekozen na beoordeling van 3 offertes. Na het opstellen van een onderzoeksplan in de zomer hebben in oktober en november 2014 metingen plaatsgevonden op de locatie van het park. De kwaliteit van de lucht boven het park is daarbij gemeten. De conclusie van het eindrapport is dat recreëren op park Nauerna geen schadelijke invloed op de gezondheid heeft, mits een goed beheer van het park wordt gevoerd. Klik hier voor het rapport.

5. Inrichting tot park

De inrichting van het park is voor een groot deel gerealiseerd met het aanleggen en verharden van paden, het plaatsen van hekwerken, het plaatsen van bruggetjes en wat verder nodig is.

Een kring van vijf iepen is op kosten van de aan de mediation deelnemende partijen op het hoogste vlak aan de noordwestzijde geplant, als symbool van de samenwerking die nu is ontstaan.

Een solitaire moseik is door Afvalzorg aan de oostkant geplant als aandenken aan Jeroen Renkers, die op 17 juli 2014 bij de ramp met de MH17 met zijn gezin is omgekomen. Jeroen was medewerker van Afvalzorg.