Veiligheidsoverleg

Omdat het onderwerp 'veiligheid' een te complex en beladen onderwerp was tijdens de mediation is dit buiten de overeenkomst gehouden.
Er is afgesproken om na de mediationovereenkomst een veiligheidsoverleg te starten, waarin alle veiligheidsaspecten behandeld zouden worden.

In het veiligheidsoverleg hebben de volgende partijen plaatsgenomen:

  • Belangengroep Nauerna
  • Gemeente Zaanstad
  • Afvalzorg
  • Provincie Noord-Holland
  • Milieufederatie Noord-Holland
  • Bodemdeskundige

De Belangengroep heeft de bodemdeskundige Theo Edelman ingehuurd om als onafhankelijk expert adviezen te geven.

Omdat er behoefte bleek aan een onafhankelijke voorzitter werd Ernest Briet benaderd of hij deze rol op zich wilde nemen; daarmee heeft hij ingestemd.
Hij was al een bekende van de deelnemers als zijnde directeur van de Milieufederatie Noord-Holland, maar had ondertussen al zijn carrière vervolgd als zijnde directeur van Landschap Noord-Holland.

Doel van het overleg is om alle zorgpunten die er leven te behandelen en op te pakken. Dit leidt tot enerzijds wegnemen van de zorgpunten (door extra uitleg en extra onderzoek) en anderzijds tot het aanbrengen van verbeteringen in plannen en uitvoering.

Het overleg over de veiligheid van de stortplaats heeft zich in 2014 geconcentreerd op het opstellen van een nieuw monitoringsplan. Een concept is opgesteld door ingenieursbureau Arcadis. De deelnemers aan het overleg hebben in een eerder stadium op diverse punten hun zorgen geuit. In het nieuwe monitoringsplan zal rekening worden gehouden met deze zorgen. Zo is al besloten de rapportage jaarlijks te doen i.p.v. tweejaarlijks, als reactie op een wens van de gemeenteraad.