Verenigingsgebouw

In eerste instantie was het de bedoeling dat de beheerder van de met subsidie te bouwen molen De Pauw een verenigingsruimte zou faciliteren. De Stichting Zaanse Pakhuizen heeft laten weten dat dit tot bewerkelijke situaties leidt bij het vinden van een pachter voor het pand. In de Aanvullende overeenkomst is bekeken in hoeverre hier een oplossing in gevonden kon worden. Er is uiteindelijk uitgekomen dat de bewoners van Nauerna geen aanspraak meer maken op ruimte in de molen, maar een budget beschikbaar hebben gekregen om zelf een pand te verkrijgen.

Er is een werkgroep opgericht om alle opties te verkennen voor een onderkomen, waarbij alle mogelijkheden open staan.
Van nieuwbouw tot aankoop, op palen, drijvend of demontabel, waarbij ook de locatie nog bepaald moet worden.

Er is uiteindelijk gekozen om een Schirmbar aan te schaffen. Dat is een mobiele paraplu-tent die op een aanhanger staat; deze tent is uitklapbaar, bevat een bar, muziek en lichtinstallatie en biedt plaats aan 80 á 100 personen.
Deze schirmbar is geschonken aan IJsclub Davos die dit mobiele onderkomen beheert.

Er blijft in ieder geval wel naast de molen een terrein beschikbaar waar IJsclub Davos bij evenementen een tent kan opzetten.

Daarnaast wordt er een historisch 'Spoithoisie' gebouwd dat als opslag dient voor materiaal van de ijsclub.