Nieuwsarchief

Stand van zaken Overeenkomst Nauerna

Vandaag is een Raadsinformatiebrief gezonden naar de gemeenteraad van Zaanstad aangaande Nauerna.

Het betreft een informatiedocument dat de stand van zaken beschrijft over de uitvoering van de afspraken uit de Overeenkomst Nauerna.