Nieuwsarchief

Aankoop Nauernase Venen

De gemeente Zaanstad heeft in juni 2016 de Nauernase Venen aangekocht. Dit was één van de afspraken van de Overeenkomst Nauerna. Na de levering van de grond zal de gemeente deze overdragen aan Landschap Noord-Holland dat ook een groot deel van het Zuiderveen aan de andere kant van de Zaandammerweg in eigendom heeft. Het gebied blijf hiermee behouden als landschappelijk gebied en wordt alleen gebruikt door een pachter die als boer van het land gebruik maakt.
Zie hier het volledige persbericht.