Nieuwsarchief

Brug over Spuisloot Nauerna

Vandaag is de brug over de Spuisloot in buurtschap Nauerna geplaatst. Dit als gevolg van de in 2013 gemaakte afspraken tussen Belangengroep Nauerna, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Afvalzorg en Havenbedrijf Amsterdam over de toekomst van de Nauernasche Polder.  

Één van die afspraken is het plaatsen van een brug over de Spuisloot die het Park Nauerna verbindt met het buurtschap Nauerna. Deze brug wordt 15 maart geplaatst. Daarmee is nog niet de hele afspraak afgerond, omdat de toegang van deze brug tot Park Nauerna nog niet gerealiseerd is. Hiervoor wordt nog onderhandeld met de gebruiker van de grond over het verlenen van een recht van overpad. Gemeente Zaanstad en Landschap Noord-Holland zijn in overleg met de gebruiker om tot een passende oplossing te komen.