Nieuwsarchief

Info-avond IPV dinsdag 23 mei

Op dinsdag 23 mei a.s. wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners Nauerna over het Innovatie Programma Veen (IPV) in de Zuiderpolder.
Locatie Dok G, aanvang 20:00 uur.

 

Purmerend, 9 mei 2017 

 

Beste mevrouw, meneer,  


Hierbij nodig ik u uit voor een informatie bijeenkomst over het Innovatieprogramma Veen (IPV) op: 

Dinsdag 23 mei  a.s. om 20:00 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Jachthaven Nauerna, Dok-G Kanaaldijk 33r, 1566 PA Assendelft 

Deze informatiebijeenkomst is georganiseerd door vereniging agrarisch natuurbeheer Water, Land en Dijken en  Landschap Noord-Holland om u te informeren over het IPV, de doelen, de samenwerking, de inrichting en het onderzoek. 

Het Innovatieprogramma Veen richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden voor rendabele landbouw in natte omstandigheden en het voorkomen van bodemdaling. Er zal geëxperimenteerd worden met peil-gestuurde drainage en met de teelt van natte gewassen. 

Het programma zal de komende 5 jaren worden uitgevoerd in het Zuiderveen en op een deel van het land van de familie Kramer in Assendelft.  

Ik hoop u op dinsdag 23 mei a.s. te ontmoeten. 


Met vriendelijke groet, Namens projectteam IPV 

Walter Menkveld Teamleider Water, Land & Dijken