Nieuwsarchief

Rapport grondwateronderzoek nabij woningen Nauerna

Gedurende het Veiligheidsoverleg heeft BGN sinds 2014 een reeks zorgpunten geformuleerd.

Één van de zorgpunten was dat het grondwater nabij de woningen vervuild zou kunnen zijn.

Mede gezien het feit dat het percolaatpeil in de stort meer dan 10 jaar te hoog heeft gestaan. Iets wat niet zou mogen gebeuren, omdat een laag percolaatpeil één van de belangrijkste eisen is waar het veiligheidssysteem van de stortplaats Nauerna aan moet voldoen. Ook het feit dat Afvalzorg het grote probleem zelf niet in de gaten had en nota bene door een bewoner - die alle percolaatpeil-rapporten had opgevraagd en bestudeerd - erop moest worden geattendeerd, gaf een onbehaaglijk gevoel. 

BGN wilde dat de kwaliteit van het grondwater onderzocht zou worden door Afvalzorg. Die weigerde dat en baseerde zich op theoretische modellen en metingen op de stort zelf. BGN heeft altijd gezegd de veiligheid in de praktijk bewezen te willen zien en bleef volhardend in de eis dat het onderzocht zou moeten worden. (meten = weten, gissen = missen)

Uiteindelijk hebben gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland toegezegd de kosten te willen dragen voor een onderzoek. BGN heeft vervolgens onder begeleiding van de ingehuurde bodemdeskundige Theo Edelman opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau.

Het gekozen bureau Lievense Milieu BV heeft voorgesteld op welke wijze ze een onderzoek zouden willen opzetten, waarbij er een vijftal gebieden werden bepaald waar peilbuizen geplaatst zouden kunnen worden. Er is aan bewoners van die gebieden gevraagd of ze zouden willen meewerken door het laten boren van peilbuizen.

Vervolgens is het onderzoek uitgevoerd; klik hier om het rapport te bekijken.

Onze zorg ten aanzien van vervuild grondwater is weggenomen door de gestelde conclusie dat er geen beïnvloeding door de stort is op de kwaliteit van het grondwater nabij de woningen. Daarnaast zijn we dankbaar voor de budgettering vanuit Zaanstad en Noord-Holland.

De peilbuizen zijn na bemonstering in overleg met de bewoners niet verwijderd, zodat er in de toekomst nogmaals op een eenvoudige wijze controles zouden kunnen worden uitgevoerd.
Aan Afvalzorg is aangeboden om deze peilbuizen in hun monitoring op te nemen. Zij hebben laten weten dat ze daar geen gebruik van willen maken.