Nieuwsarchief

Fasering Verkeersproject Nauerna

De uitvoerder Ooms van het verkeersproject Nauerna heeft de fasering van het project gereed.

Dit zal nog op de geëigende wijze worden gecommuniceerd via een informatiebrief die huis-aan-huis zal worden verspreid, maar ook via dit bericht worden de bewoners alvast op de hoogte gesteld van de planning.

Daarnaast wordt er nog een informatie-inloop-avond georganiseerd op 28 augustus in Dok G.

 

--- FASERING WERKZAAMHEDEN VERKEERSPROJECT NAUERNA ---

 figuur 1,  fasering

Fase 1: Overtoom                 maandag 4 t/m vrijdag 8 september

Wij starten met de werkzaamheden op de Overtoom op maandag 4 september (zie figuur 1); deze eerste fase zal vijf dagen in beslag nemen. Dit is de meest ingrijpende fase vanwege het afsluiten van de sluisbrug. Om de bereikbaarheid voor de omgeving toch te kunnen garanderen zetten wij een veerpont in om voetgangers en fietsers tussen 9:00u en 17:00u heen en weer te vervoeren (zie figuur 2). Buiten deze tijden is de Overtoom gewoon open voor fietsers en voetgangers.

 figuur 2, veerpont 

Fase 2: Nauerna                    maandag 11 t/m vrijdag 15 september

In fase 2 voeren wij werkzaamheden uit ter hoogte van Nauerna 28 tot aan de kruising Kanaaldijk West (zie figuur 1). De weg wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten tussen 9:00u en 17:00u, fietsers en voetgangers kunnen langs het werkvak hun weg vervolgen. Hiervoor leggen wij een tijdelijk wandelpad aan.

Fase 3: Nauerna                    maandag 18 t/m woensdag 20 september

In fase 3 werken wij tussen de kruising Nauerna/Kanaaldijk west en de kruising Nauerna/Zaandammerweg (zie figuur 1). De werkzaamheden en bereikbaarheid zijn hetzelfde als fase 2.

Fase 4: Zaandammerweg     donderdag 21 t/m woensdag 27 september

In fase 4 voeren wij de werkzaamheden uit tussen de kruising Nauerna / Zaandammerweg en de rotonde op de N246 (zie figuur 1). In deze fase bevindt het grootste deel van de werkzaamheden zich net na de rotonde. Hier moet namelijk naast het asfalt ook de complete fundering verwijderd en opnieuw opgebouwd worden

Fase 5: Zaandammerweg     donderdag 28 en vrijdag 29 september

In fase 5 brengen wij tussen 9:00u en 17:00u de deklaag aan tussen de kruising Kanaaldijk West/Nauerna en de rotonde op de N246 (zie figuur 3).

 figuur 3,  fase 5